Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Werkzaamheden Paralelweg N59

Werkzaamheden Paralelweg N59

Geplaatst op: 30 maart 2015 om 01:15 uur

Onderdeel van deze onderhoudswerkzaamheden vormen een aantal stukken van de parallelwegen langs de N59 tussen Zierikzee en Bruinisse. De werkzaamheden bestaand uit het vervangen en verstevigen van de asfaltverharding en het deels vervangen van een riolering.

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het noodzakelijk de diverse parallelwegen enkele dagen af te sluiten, waarbij een omleiding wordt ingesteld voor het doorgaande verkeer. Gedurende de afsluitingen wordt alleen op werkdagen, tussen 07:00 uur en 17:00 uur. gewerkt om geluidhinder voor de omgeving te beperken.

De totale doorlooptijd van de werkzaamheden is van 28 april 2015 t/m 22 mei 2015 (week 18 t/m 21 – 2015). In deze periode wordt niet gewerkt op erkende feestdagen (Bevrijdingsdag / Hemelvaart en de dag na hemelvaart).

In verband met de geringe verkeerskundige impact zal geen compleet VerkeersMaatregelenPlan worden opgesteld maar vindt afstemming van de werkzaamheden plaats middels deze e-mail. Om het overzicht op de werkzaamheden te bewaren is ervoor gekozen om de diverse afsluitingen samen te voegen tot één mail.

Planning per werkvak:

Zuidelijke parallelweg van km 21.400 – 21.800. In dit traject wordt riolering vervangen en het asfalt opnieuw aangebracht.Verkeersmaatregelen: voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de zuidelijke parallelweg afgesloten tussen de aansluiting met de Oude Nieuwlandseweg en de aansluiting met de Molenweg. Hierbij wordt een omleiding ingesteld via de Noordelijke parallelweg. Om de bereikbaarheid van de aanliggende woning te garanderen wordt het werkvak opgeknipt in twee fasen.

Tekening: De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op tekening: VOC-OMT-TEK-0767-0.1 en VOC-OMT-TEK-0777-0.1

Planning: De afsluiting is momenteel gepland in week 18, 19 en 20-2015: van dinsdag 28 april 2015 06:00 uur t/m woensdag 13 mei 2015 17:00 uur. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden wordt gewisseld tussen fase 1 en fase 2.

Zuidelijke parallelweg van km 19.700 – 20.700. In dit traject wordt de bestaande asfaltverharding verstevigd en vervangen.

Verkeersmaatregelen: voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de zuidelijke parallelweg afgesloten tussen de aansluiting met de Vissersweg en de aansluiting met de Middenweg. Hierbij wordt een omleiding ingesteld via de Noordelijke parallelweg.

Tekening: De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op tekening: VOC-OMT-TEK-0778-0.1

Planning: De afsluiting is momenteel gepland in week 19 en 20-2015: van woensdag 6 mei 2015 06:00 uur t/m woensdag 13 mei 2015 17:00 uur

Noordelijke parallelweg ter hoogte van km 17.200. In dit traject wordt de bestaande asfaltverharding verstevigd en vervangen.

Verkeersmaatregelen: voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de noordelijke parallelweg afgesloten tussen de aansluiting met de Oudepolderdijk en de kruispunt nabij de N256. Hierbij wordt een omleiding ingesteld via de Zuidelijke parallelweg. De bereikbaarheid van aanwonenden van de Al te Kleinsweg wordt gegarandeerd door het werkvak.

Tekening: De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op tekening: VOC-OMT-TEK-0441-0.1

Planning: De afsluiting is momenteel gepland in week 19 en 20-2015: van woensdag 6 mei 2015 06:00 uur t/m woensdag 13 mei 2015 17:00 uur

Noordelijke parallelweg ter hoogte van km 21.600 – 22.600. In dit traject wordt de bestaande asfaltverharding verstevigd en vervangen.

Verkeersmaatregelen: voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de noordelijke

parallelweg afgesloten tussen de aansluiting met de Platte Capelledijk en aansluiting met de Muyeweg. Hierbij wordt een omleiding ingesteld via de Zuidelijke parallelweg. Om de bereikbaarheid van de aanliggende woningen en de Aldi en Multimate te garanderen wordt het werkvak opgeknipt in twee fasen, waarbij de knip wordt gelegd ter hoogte van de inrit van de Multimate.

Tekening: De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op tekening: VOC-OMT-TEK-0763-0.1 en VOC-OMT-TEK-0766-0.1

Planning: De afsluiting is momenteel gepland in week 20 en 21-2015: van maandag 18 mei 2015 06:00 uur t/m vrijdag 22 mei 2015 17:00 uur. Al naar gelang de voortgang van de werkzaamheden wordt gewisseld tussen de twee fasen, zodat de bereikbaarheid van aanwonenden te allen tijden gewaarborgd blijft.

Zuidelijke parallelweg van km 23.400 – 23.800. In dit traject wordt de bestaande asfaltverharding verstevigd en vervangen.

Verkeersmaatregelen: voor het uitvoeren van de werkzaamheden worden de zuidelijke parallelweg afgesloten tussen de aansluiting met de Molenweg en de aansluiting met de Oud Heiligenweg. Hierbij wordt een omleiding ingesteld via de Noordelijke parallelweg.

Tekening: De verkeersmaatregelen zijn weergegeven op tekening: VOC-OMT-TEK-0440-0.1

Planning: De afsluiting is momenteel gepland in week 20 en 21-2015: van maandag 18 mei 2015 06:00 uur t/m vrijdag 22 mei 2015 17:00 uur

Doorgang nood- en hulpdiensten en lijndiensten.

In verband met het feit dat baanbreed wordt gewerkt is het voor nood- en hulpdiensten niet mogelijk door het werkvak te rijden. Zij dienen dus de aangegeven omleidingsroute te volgen. Lijndiensten maken geen gebruik van de parallelstructuur van de N59. Hiermee bestaat derhalve geen raakvlak.

 

 « terug naar het overzicht