Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Geschiedenis

Nieuwerkerk is een dorp met ruim 2600 inwoners en is een woonkern van de Gemeente Schouwen-Duiveland. Tot het oudste gedeelte van het dorp behoren de Kerkring en de Hoge Kerkstraat. Op de Kerkring bevindt zich ook de N.H. kerk, die stamt uit de 15e eeuw en die Johannis de Evangelist als patroonheilige heeft. De kerk staat los van de in 1976 herbouwde toren. Dit komt omdat het middenschip van de kerk in de 17 de eeuw is afgebrand door blikseminslag.

De zeskantige toren is identiek aan en op de fundamenten gebouwd van de oorspronkelijke toren, die in de Tweede Wereldoorlog verwoest is. Aan de Kerkring staat ook het Gemeentehuis van de voormalige Gemeente Duiveland vóór de herindeling, waarbij 21 dorpskernen en gehuchten samengevoegd zijn tot één Schouwen-Duiveland.

Kerktoren Nieuwerkerk

Op de algemene begraafplaats staat een watersnoodmonument, voorstellende een Phoenix. Sedert de Watersnoodramp van 1953 is het grondplan van het dorp sterk gewijzigd, door nieuwbouw rondom de dorpskern. Aan de noordzijde van het dorp staat een molen uit 1844: een bovenkruier met grondzeilen. Vanwege renovatie mist de molen momenteel twee wieken.

Aan de zuidzijde bevindt zich het kleine industrieterrein ‘De Weel’. Verspreid in het dorp is een uitgebreid winkelbestand aanwezig en er is het (instructie)zwembad Dol~fijn. De sportcomplexen bevinden zich aan de westzijde van het dorp. Rondom het dorp is veel landbouwgebied, met enkele boomgaarden. Op slechts enkele kilometers bevinden zich twee kleine natuurgebieden.