Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Herdenking Watersnoodramp 1953

Toespraak Rampherdenking 1 februari 2011
Een moment stilstaan , letterlijk en figuurlijk, bij die voor ons dorp zo ingrijpende gebeurtenis, 58 jaar geleden. Nu hier op de begraafplaats, erop gekleed en warm ingepakt en dan toch iedere keer weer op deze dag die intense kou voelend! Je proberen in te denken hoe dat geweest moet zijn, er niet op berekent, diezelfde kou maar dan ook nog die alles verwoestende zee om je heen ! Het is dan ook onvoorstelbaar wat de mensen toen hebben doorgemaakt. De kou, de angst, de reddeloosheid, het verdriet, de onzekerheid het gemis !

Daarom ook deze dag weer , erbij stilstaan, gedenken en herdenken wat 1 februari 1953 gebeurde. Als gemeenschap van na de ramp samen met diegenen die deze onbeschrijfelijke gebeurtenis aan den lijve hebben ondervonden.
Stilstaan, gedenken en herdenken, diegenen die deze vreselijke nacht het leven lieten, naast hen staan voor wie het leven zo radicaal veranderde, waar levens zo onverwacht zo onvoorstelbaar van hun zijde werden weggerukt!
Zo ingrijpend dat we tot op de dag van vandaag spreken van “voor en na de ramp”.

We zullen nu 1 minuut van stilte houden voor ieder zijn eigen gedachten om te herdenken.