Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Onderwijs

In Nieuwerkerk zijn twee basisscholen en een peuterspeelzaal/kinderopvang.

OBS/Obase Duiveland Nieuwerkerk
Weststraat 26, 4306 CN Nieuwerkerk – Tel. 0111-641913 – Directeur dhr. G. Oele
OBS/Obase Duiveland Nieuwerkerk is onderdeel van Stichting Obase (Openbaar Primair Onderwijs Schouwen-Duiveland): Algemeen directeur: dhr. E. de Keijzer – Wevershoek 2, 4301 BN Zierikzee – Tel. 0111-418888

De School met de Bijbel gaat uit van “Vereniging School met de Bijbel”
Schoolstraat 34, 4306 CH Nieuwerkerk – Tel. 0111-641452
De directie wordt gevormd door: dhr. H.P.A. Poortvliet (Federatieve bovenschoolse directeur) en mevr. J.J. van der Werken (locatieleider).

Kinderopvang Schouwen-Duiveland / Peuterspeelzaal “De Gruttepikkertjes”
Ribesstraat 22, 4306 AS Nieuwerkerk – Tel. 0111-644122
Telefonisch contact: mevr. J.L. de Valk-Folmer – 0111-641846