Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Subsidieaanvraag

Voorwaarden omtrent sponsoraanvragen Dorpsraad Nieuwerkerk e.o.
Een subsidieverzoek dient in elk geval aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De subsidie aanvraag moet voor 1 april worden ingediend.
 • Het moet schriftelijk worden aangemeld met behulp van het subsidie formulier.
 • De aanvraag moet een schriftelijke motivatie bevatten.
 • Het moet de leefbaarheid van Nieuwerkerk bevorderen.
 • De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor de gehele Nieuwerkerkse bevolking.
 • De activiteiten moeten plaatsvinden in Nieuwerkerk.
 • De activiteit mag geen politieke of religieuze lading dragen.
 • De organisatie en uitvoering zijn in handen van vrijwilligers.
 • De subsidie aanvraag moet worden voorzien van een onderbouwde begroting.
 • Na uitvoering van het project of activiteit wordt er na 3 weken een schriftelijk verslag gedaan aan de Dorpsraad.
 • Subsidie van personen is uitgesloten.

In geval van onduidelijkheid zal er gevraagd worden om een schriftelijke of mondelinge toelichting aan het bestuur van de Dorpsraad Nieuwerkerk e.o.

De hoogte van het subsidiebedrag zal per keer worden vastgesteld door het bestuur van de Dorpsraad Nieuwerkerk e.o. over toekenning van de subsidie kan niet nader gecorrespondeerd worden.

Als leidraad geldt:

 • Evenementen per dagdeel: € 150,-
 • Vergoedingen (bijdrage in aanschafkosten, bouwkosten)150, – tot een max. van 2.5 % van de begroting.
 • Ieder subsidieverzoek zal met zorg worden behandeld
 • Een eerder gehonoreerd subsidieverzoek is geen reden voor honorering van een volgend verzoek.
 • Ieder verzoek wordt apart en los van andere verzoeken beoordeeld
 • Het bestuur van de Dorpsraad Nieuwerkerk e.o. is in alle gevallen gerechtigd af te wijken van de bovenstaande voorwaarden mits er een meerderheid van het bestuur voor afwijking stemt.

U kunt dit terug sturen via e-mail adres info@dorpsraadnieuwerkerk.nl

Of

Dorpsraad Nieuwerkerk
D’Heule 3
4306EA Nieuwerkerk

Aanvraagformulier

Aanvrager*
(aanvragende organisatie)

Adres*

Contactpersoon*

Telefoonnummer*

E-mailadres*

Soort activiteit*

Doelgroep*

Datum evenement*

Hoogte gewenste bijdrage*

Toelichting*

Bankgegevens

Bankrekeningnummer*

Ten name van*