Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Gedenkbomenbos

Inwoners van Nieuwerkerk wist u dat?
U voor uw pas geboren (klein)kind een gedenkboom kunt laten planten die door u ge-schonken is. Hopende dat er veel pas geborene later kunnen zeggen dat is mijn boom, die heb ik gekregen van mijn (groot)ouders. Ook kunt u een gedenkboom schenken of zelf laten planten als aandenken aan een huwelijk (jubilea). Tevens is het mogelijk om een gedenkboom te laten planten voor een overledene. Voor al deze mensen geldt dat ze in Nieuwerkerk wonen.

Deze bomen wordt dan geplant aan de noordzijde van de vijver en tussen de vijver en het sportveld. De dorpsraad Nieuwerkerk is voornemens om 25 % van de kosten voor haar rekening te nemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jac. Rens, telefoonnummer: (0111)643103, e-mailadres: jacrens@zeelandnet.nl of info@dorpsraadnieuwerkerk.nl.