Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Werkbezoek Burgemeester 26 juli

Werkbezoek Burgemeester 26 juli

Geplaatst op: 17 juli 2012 om 12:00 uur

Aan de inwoners van Nieuwerkerk
Opening wandelpad tijdens kernbezoek burgemeester.
Op 26 juli komt burgemeester Rabelink met zijn echtgenote ,gemeente secretaris mw .van.den.Heuvel, mw Pethy Maris portefeuillehouder dorpshuizen, mevr. Mieneke Lijdekkers van het Landschapsbeheer, leden van de dorpsraad een werkbezoek brengen aan het bedrijf ´´ De Muyehof ´´ gelegen aan Platte Capellendijk 4 van de familie Jansonius-Buitink.
Het gezelschap wordt om 14.00 uur welkom geheten door dhr Richard Dekker voorzitter van de” Dorpsraad Nieuwerkerk”.Hierna is er onder leiding van dhr Pieter Jans Jansonius een rondleiding Om 15.30 uur worden de inwoners van Nieuwerkerk verwacht om aanwezig te zijn bij de opening van het wandelpad ´´Rondje boomgaard´ ´ . Het wandelpad zal te zijner tijd aansluiting geven op de wensen van de dorpsraad “Muyeweg -Loensweg”dat een onderdeel moet worden van een rondje Nieuwerkerk en van het Zeeuwse wandelpaden netwerk. Het is een bedrijf wat openstaat voor de burgers om ze in de landbouw te betrekken,er wordt biologisch geteeld.
-Men kan een boom adopteren kijk op www.adopteereenappelboom.nl
– Ook wordt geprobeerd de biodiversiteit te vergroten door aanleg van gemengde hagen en kruidenstroken, een bijenstand en schapen. In het kader hiervan zal er volgend jaar ook een zogenaamd bijenhotel komen voor wilde bijen. Ook de bijenstand met honigbijen wordt op termijn geschikt gemaakt voor bezoekers.
Doel is om meer schoolklassen te gaan ontvangen.« terug naar het overzicht