Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Voorwoord openbare vergadering 7 januari 2009

Voorwoord openbare vergadering 7 januari 2009

Geplaatst op: 16 december 2008 om 12:00 uur

”Nieuwerkerk kijkt vooruit!” is dit keer ons thema. Op onze openbare vergadering van 7 januari 2009 zal over dit onderwerp een presentatie gegeven worden.

“Wat is de bedoeling?”
We willen samen met de inwoners van Nieuwerkerk bekijken hoe we op langere termijn de leefbaarheid in onze kern kunnen bevorderen en behouden. Gekozen is voor de methode die ook in Ellemeet, Dreischor en Oosterland is toegepast. Dat betekent in werkgroepen per thema nadenken en praten over de meest ideale situatie in Nieuwerkerk op het gebied van verkeer, onderwijs, sport, activiteiten voor jongeren, groenvoorziening, wandel- en fietsroutes, recreatie, … vult u maar in!

“Doet de dorpsraad dat alleen?”
Nee, we doen dat als dorpsraad nadrukkelijk niet alleen. We krijgen professionele begeleiding van adviesbureau Moveo. Dit bureau heeft ook andere dorpen begeleid. Initiator en coördinator op de achtergrond is woningcorporatie Zeeuwland, die ook de financiën voor haar rekening neemt. Zeeuwland heeft leefbaarheid in de kleine kernen hoog in het vaandel staan. Binnen de begroting maakt zij hiervoor structureel geld vrij.

“Dus: dorpsraad, Moveo en Zeeuwland?”
Nee, de dorpsraad benadert mensen om zitting te nemen in een startgroep. Deze benoemt een aantal thema’s die verder worden uitgewerkt door werkgroepen. Per thema een aparte werkgroep. Daarin zitten betrokken Nieuwerkerkers die mee willen denken over verdere verbetering van ons dorp. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan de startgroep of een werkgroep dan kunt u zich natuurlijk ook spontaan bij ons aanmelden. De dorpsraad neemt het initiatief maar het is niet de bedoeling dat wij een stempel op het geheel zetten.

“Enne … mag alles aan de orde komen?”
Ja, in principe mag alles aan de orde komen. We beginnen met brainstormen. En dat houdt in dat we niet meteen gaan roepen ”dit kan toch niet” of “dat mag toch niet”! Nee, vanuit de centrale vraagstelling: “Hoe willen de Nieuwerkerkers dat hun dorp er over een aantal jaren uitziet?” Gaan we met z’n allen creatief nadenken en dwarsverbanden leggen?

“Wanneer beginnen we en wanneer zijn we klaar?”
We willen korte klappen maken: in het eerste kwartaal van 2009 moeten er zaken worden gedaan. We zoeken dus om te beginnen een aantal mensen voor de startgroep om dit initiatief verder met ons uit te werken. Daarna hebben we meer mensen nodig om te komen tot de concrete invulling van wat we per onderwerp zouden willen bereiken.

“Kan ik nu al ideeën kwijt?”
Als dorpsraad denken we dat het voor de inwoners erg interessant is om hieraan mee te doen. De ideeën, gedachten, wensen, de visie die u misschien al veel langer heeft voor Nieuwerkerk, u kunt het nu allemaal kwijt!

“Wat willen we uiteindelijk bereiken?”
Alle onderdelen moeten worden omgevormd en samengebracht tot een totaalvisie voor Nieuwerkerk. Natuurlijk is het voor de inwoners belangrijk om zo’n visie te hebben. Met zo’n visie valt er bij de gemeente en Zeeuwland veel meer te realiseren op het dorp dan met een individueel plan.

“Nieuwerkerk kijkt vooruit!”
Nieuwerkerkers: help ons mee vooruit te kijken!

Namens de dorpsraad wens ik u een goede jaarwisseling toe. Graag tot ziens op 7 januari 2009 in Ons Dorpshuis!

De voorzitter, Jan van den Berge.« terug naar het overzicht