Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Vervanging bomen Erlingsteenstraat

Vervanging bomen Erlingsteenstraat

Geplaatst op: 9 maart 2013 om 12:00 uur

t.a.v. Bewoners
Erling Steenstraat
NIEUWERKERK
Ons kenmerk : 13uit Behandeld door : L. Openneer
Uw kenmerk : Doorkiesnummer: (0111) 452 446
Uw brief van : Datum : 7 maart 2013
Aantal bijlage(n) : Verzenddatum :
Onderwerp : Vervangen bomen Erling Steenstraat

Beste bewoner(s) van de Erling Steenstraat,

Bij u in de straat staan kastanjebomen. Deze bomen hebben last van de kastanjebloedingsziekte.
Deze ziekte zorgt ervoor dat de boom verzwakt. Uiteindelijk kunnen er delen van de boom afbreken en sterft de boom in zijn geheel af. Er is nog geen afdoende middel tegen de kastanjebloedingsziekte beschikbaar.
Een aantal van deze kastanjebomen loopt al niet meer of heel slecht uit. De gemeente Schouwen-Duiveland gaat zorgvuldig met haar bomenbestand om, maar in deze situatie kiezen we ervoor om de bomen te vervangen door een andere soort, namelijk een Japanse sierkers. Een boom met een mooie donkerroze bloei in het voorjaar en een opvallende oranjerode herfstkleur. Het vervangen van de bomen wordt in één keer uitgevoerd om de overlast te beperken en om een uniform beeld te creëren.
Deze werkzaamheden starten met het rooien van de bomen in week 12. Herplant vindt dit voorjaar nog plaats. Aansluitend vinden er herbestratingwerkzaamheden plaats aan de trottoirs.
De werkzaamheden brengen ongemak en overlast met zich mee. Wij vragen om uw begrip hiervoor.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen over deze werkzaamheden hebben dan kunt u contact opnemen met de heer Peter Bodbijl, telefonisch 0111 452 111
of per email Peter.Bodbijl@schouwen-duiveland.nl

Met vriendelijke groet,
Lennard Openneer
projectleider cultuurtechniek« terug naar het overzicht