Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Verslag interne vergadering 10 februari 2010

Verslag interne vergadering 10 februari 2010

Geplaatst op: 23 februari 2010 om 12:00 uur

Op woensdag 10 februari is er een besloten bestuursvergadering gehouden door de Dorpsraad Nieuwerkerk e.o.

In deze vergadering is o.a. het volgende besproken:

· Besluitenlijst vorige vergadering

· Ingekomen uitgegane stukken

· Burgerinitiatief Stolpweg: de overhandiging door Jan van den Berge en Arnold Schiettekatte is kort besproken. We wachten op vervolg vanuit de gemeente. Het is de verwachting dat de gemeenteraad op 25 februari 2010 een procedurebesluit neemt

· Waternoodramp herdenking evaluatie: het was weer een waardige bijeenkomst. We gaan nadenken over de opzet in 2013, dan is het 60 jaar geleden dat de ramp plaatsvond.

· Nieuwerkerk kijkt vooruit: enkele mogelijke acties worden besproken. Eventuele uitvoering zal in samenspraak met de begeleidende teams gebeuren.

· Torenverlichting: de burgemeester gaat het aan de orde stellen in het college en in de ambtelijke organisatie. Het is te hopen het nu eens tot zaken komt! De verlichting is al meerdere keren toegezegd.

· Bestuursmutaties: we verwachten deze zomer enkele vacatures. Er zullen enkele potentiële kandidaten worden benaderd.« terug naar het overzicht