Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

vergadering van Stichting Dorpsraad Nieuwerkerk

vergadering van Stichting Dorpsraad Nieuwerkerk

Geplaatst op: 30 augustus 2014 om 03:30 uur

 Aankondiging van een openbare

vergadering van Stichting Dorpsraad

               Nieuwerkerk e.o.

                     dorpsraad

 

Bestemd voor alle inwoners van

Nieuwerkerk en het buitengebied

Datum  : donderdag 18 september 2014

Locatie   : Punt-3 , Kerkring Nieuwerkerk

Aanvang : 19:45 uur.

 

Voorwoord: 

Voor de tweede maal in 2014 is er een openbare vergadering van de Dorpsraad. In de vorige openbare vergadering was het thema

´´Laat ze niet (ver)zuipen´´

Er was een forum, met als voorzitter onze kernbestuurder burgemeester G.Rabelink. We waren blij met de grote opkomst en zeker met de jongeren die in grote getale aanwezig waren.

Er ontstond een goede discussie met het forum en de jongeren.

Op onze volgende openbare vergadering krijgt bovenstaande een vervolg: De wethouder die jeugd in zijn portefeuille heeft, dhr. Cees van den Bos, heeft ons toegezegd om ons hierover nader te informeren.

Verder heeft de dorpsraad en het SMWO besloten om samen op woensdag 24 september a.s. een vergadering te beleggen .

Het is een startbijeenkomst, waar lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties worden uitgenodigd. Wij hopen dan te spreken over ´´THUIS IN DE KERN´´

Als wij het samen eens worden zal er door SMWO Welzijn Schouwen -Duiveland en de Stichting Dorpsraad Nieuwerkerk e.o. een convenant worden ondertekend. 

Op 18 september nemen we afscheid van een bestuurslid. Daardoor hebben we dan drie vacatures. De Dorpsraad wil graag weer een volledig bestuur van negen personen hebben.

Is dit iets voor u, of kent u iemand die een goede kandidaat zou kunnen zijn, om samen de belangen van ons dorp te behartigen?

Iedereen is van harte welkom op deze avond, in het bijzonder onze jongeren, het gaat tenslotte om jullie.

Het bestuur van de Stichting Dorpsraad Nieuwerkerk e.o. rekent op u komst.

De voorzitter,

Richard Dekker

 

Agenda:

 1. Opening en mededelingen van de voorzitter.
 2. Vaststellen verslag openbare vergadering 08-01-2014. (zie website)
 3. Financieёl verslag 2013, nieuw lid kascontrole benoemen.
 4. Ingekomen en uitgaande post.
 5. Afscheid : Marja Viergever.
 6.  Wethouder C.H. van den Bos (portefeuille houder jeugd).
 7. Pauze.
 8. Gelegenheid tot vragen stellen aan wethouder van den Bos.
 9. Vitaliteit ontmoet kwetsbaarheid (VITOK)
 10. AED.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting met daarna een gezellig samenzijn met een hapje en drankje, en na praten met het bestuur of anderen.

 

   

 

 

 « terug naar het overzicht