Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

UPDATE: uitleg op affaire beheervorm dorpshuizen

UPDATE: uitleg op affaire beheervorm dorpshuizen

Geplaatst op: 17 mei 2008 om 12:00 uur

De gemeente Schouwen Duiveland stelt de nieuwe beheervorm voor dorpshuizen een jaar uit.

UPDATE 21 mei:
De oprichting van een overkoepelende beheerstichting voor de Schouwen-Duivelandse dorpshuizen is met een jaar uitgesteld. De gemeente wil meer tijd om samen met alle betrokkenen het toekomstig beleid handen en voeten te geven.

De uitleg van de dorpraad over het commotie:

Naar aanleiding van de handtekening actie van het bestuur van Ons Dorpshuis reageerde wethouder van der Wekken ; we zijn er uit, met iedereen, wie kan dit nog uitleggen ? Die vraag van de wethouder willen wij hier beantwoorden.

Opheffing dorpshuis besturen
De gemeente heeft in goed overleg met alle betrokkenen een plan opgesteld om tot een beter beheer van de dorpshuizen te komen, kern daarvan het realiseren van een overkoepelende organisatie waaronder alle dorpshuizen vallen, het opheffen van de huidige besturen en nieuwe besturen te zoeken waarbij zeker de huidige in beeld blijven maar die hoeven het niet te zijn.

Protest tegen opheffing
Nieuwerkerk heeft altijd aangegeven niet onder zo n overkoepelende organisatie te willen vallen omdat het dorpshuis, nu nog helemaal zelfstandig, prima draait en de verwachtingen worden nog beter. Het woordje vrijwillig in het voorstel wekt de meeste verwarring, omdat bij oppervlakkig lezen je het uit kunt leggen als : vrijwillig kiezen of je meegaat of zelfstandig blijven, de wethouder legt het in de media ook zo uit en zegd er doet niets op. maar letterlijk en taalkundig staat er dat als dit voorstel door de raad wordt aangenomen daarna de dorpshuis besturen ca een jaar de tijd hebben zich vrijwillig op te heffen.

Concreet actie plan
Zonder tegengas stemmen de besturen dan dus vrijwillig in dat ze zich het komende jaar opheffen.Dat is wat Nieuwerkerk niet wil , zij willen zelfstandig blijven maar die keuzemogenlijkheid staat nergens zwart op wit op papier vandaar de handtekening actie en de berichten in de media om vroegtijdig bij iedereen aan de bel te trekken dat wat Nieuwerkerk wil wel mondelijk toegezegd wordt maar in het voorstel staat het nu zo nog niet.

Namens de dorpsraad van Nieuwerkerk,

Jan van de Berge« terug naar het overzicht