Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

UPDATE: Aldi wacht misschien met vestiging N’kerk

UPDATE: Aldi wacht misschien met vestiging N’kerk

Geplaatst op: 21 mei 2008 om 12:00 uur

Na veel commotie over verkeersproblematiek gaat de Aldi zich misschien ergens anders vestigen.

UPDATE 28 mei:
De supermarkt Aldi wil haar komst naar Nieuwerkerk zelfs best een jaartje uitstellen als het zich dan kan vestigen in het ‘Gat van Nieuwerkerk’. De omstreden locatie aan de parallelweg zou dan komen te vervallen.

Dat zegt R. van Os van Aldi Vastgoed.

Overigens gooit Aldi niet alle kaarten op ‘het Gat’. “We gaan binnenkort met Rijkswaterstaat praten om te kijken of er iets gedaan kan worden aan de situatie op de parallelweg”, geeft Van Os aan. En als de gesprekken niet opschieten, gaat Aldi ‘gewoon’ in het Meubelramapand. “Ook dat vinden wij nog steeds een prima plek.”

Bron: Pzc.nl

Het dossier tot nu toe over de ALDI:
In januari 2008 werd bekend dat ALDI, het bekende Duitse supermarktconcern, zich wil vestigen in het leegstaande pad aan de parallelweg tussen Oosterland en Nieuwerkerk. Tot een aantal jaren geleden was in dit pand een meubelhandel actief. Na het faillissement kwam het leeg te staan.
De winkelformule van ALDI is gebaseerd op lage marges, veel omzet en grote omzetsnelheid. De formule heeft zich duidelijk bewezen. Het is een gegeven dat iedere ALDI vestiging dagelijks heel veel klanten trekt. Dit blijkt wel uit het feit dat men graag 100 parkeerplaatsen per winkel wil hebben. Een ALDI winkel wordt meerdere malen per dag bevoorraad met vrachtwagens van 40 ton en 18 meter lengte.

Bezwaren tegen komst ALDI
En hier hebben we meteen de kernpunten te pakken van de bezwaren die de dorpsraad Nieuwerkerk e.o. heeft tegen vestiging van ALDI op de locatie langs de parallelweg: heel veel verkeersbewegingen, van zowel personenauto?s (klanten) als vrachtwagens (bevoorrading) over een weg die is bedoeld en ontworpen voor langzaam verkeer zoals tractoren en (brom)fietsers. Dit blijkt ook uit de geringe breedte van de parallelweg: deze is maar een paar meter.
Wij vrezen letterlijk levensgevaarlijke situaties als de plannen worden bewaarheid. Moeten we soms met z?n allen wachten op het eerste schoolkind dat dodelijk verongelukt op een weg die wordt gebruikt door tallloze automobilisten per dag.

Veel commotie onstaat
De dorpsraad heeft van meet af aan krachtig en herhaaldelijk zijn bezwaren naar voren gebracht bij de overheden. We hebben brieven geschreven aan de gemeenteraad, aan burgemeester en wethouders en aan Rijkswaterstaat. De afdeling Schouwen-Duiveland van Veilig Verkeer Nederland heeft onze bezwaren vanaf het eerste moment onvoorwaardelijk ondersteund en ook zij heeft haar bezwaren aan alle instanties kenbaar gemaakt. Het frappante is dat de gemeente Schouwen-Duiveland maar ook Rijkswaterstaat, de wegbeheerder, onze mening delen: ook zij vinden dat een ALDI vestiging langs de parallelweg absoluut moet worden voorkomen. Dit is overduidelijk gebleken tijdens de vergadering van de commissie Openbare Ruimte op 31 maart 2008 en de raadsvergadering op 26 april 2008. Het probleem is echter dat noch de gemeente Schouwen-Duiveland, noch Rijkswaterstaat de vestiging van ALDI kunnen tegenhouden. Het bestemmingsplan staat detailhandel toe, weigeringsgronden zijn er niet. Kortom, het lijkt een klassiek geval van een patstelling.

Onderzoek over plaatsing ALDI
Toch laat de dorpsraad het er niet bij zitten. Mede door de brieven en de inspreekreacties van de dorpsraad en Veilig Verkeer Nederland heeft de gemeenteraad opdracht gegeven aan burgemeester en wethouders om te onderzoeken of er ? op korte termijn! – een alternatieve locatie kan worden gevonden voor ALDI die voor alle partijen acceptabel is en die geen gevaarlijke situaties oplevert. Wij menen dat zo?n locatie voorhanden is op de plek die ook wel bekend staat als ?het gat van Nieuwerkerk? ofwel ?de motellocatie?, direct bij de verkeerslichten in de hoek van de rijksweg N59 en de Stolpweg. Door creatief en slim om te gaan met invulling kunnen er meer vliegen in ??n klap worden geslagen: Nieuwerkerk krijgt er als de gemeente instemt, een supermarkt bij en de ALDI winkel kan fungeren als geluidsbuffer tussen de N59 en het achterliggende gebied, waar vriend en vijand graag woningbouw van de grond zouden zien komen. Door deze belangrijke kostendrager ontstaat er ook ruimte voor andere functies in dat gebied en bovendien kan dan meteen de Stolpweg eens goed, grondig en fundamenteel worden aangepakt. Want ook daar laat de verkeersveiligheid te wensen over.

Intussen heeft de wethouder bekend gemaakt dat er een alternatief plan is ingediend voor de ?motellocatie?. Zowel het plan als de opdracht van de gemeenteraad aan burgemeester en wethouders komt opnieuw aan de orde tijdens de raadsvergadering van 26 juni 2008.« terug naar het overzicht