Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Uitnodiging GGD Zeeland

Uitnodiging GGD Zeeland

Geplaatst op: 27 september 2015 om 03:56 uur

GGD

Geachte dames en heren,

 

Onze samenleving verandert in hoog tempo

Er wordt van u gevraagd om meer voor u zelf en uw omgeving te zorgen, waarbij de overheid en andere organisaties juist een stapje terug doen.

Organisaties moeten goedkoper en slimmer worden. En van de burger wordt verwacht dat hij meer zelf doet: voor zichzelf en zijn dierbaren maar ook voor ‘medeburgers’ in de straat en de buurt.

Dat is nu al zichtbaar en voelbaar geworden in de thuiszorg en bij de verstrekking van persoonsgebonden budgetten.

GGD Zeeland fungeert als brug tussen gemeenten, gezondheidszorg en andere organisaties. De GGD ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om samen met deze andere organisaties na te denken maar ook met u, burgers, in gesprek te gaan en naar u te luisteren.

Wat kunt u zelf, wat verwacht u van de overheid of andere organisaties, wat kunnen we samen?

Uw mening telt!

We willen u daarom uitnodigen om met een groep van ongeveer 15 burgers, letterlijk en figuurlijk in het centrum te staan. Uw meningen en ideeën staan centraal. Het gaat 100% om u, de anderen luisteren.

Vooraf wordt de gang van zaken met u doorgesproken en kunt u alles vragen wat u wilt. Er is een ervaren externe neutrale gespreksleider aanwezig.

De themabijeenkomsten (’klantenarena’s’)

Graag nodigen wij u uit om aan deze bijeenkomsten deel te nemen. U kunt daarbij kiezen tussen vier thema’s, te weten:

1. Thema: ‘Kennis, innovatie en monitoring’

Als u meer eigen verantwoordelijkheid draagt voor uw gezondheid, welke kennis heeft u daarvoor nodig? Welke informatie wilt u delen en hoe kunt u daarbij gebruik maken van innovatieve hulpmiddelen? Welke organisaties kunnen daarbij helpen?

2. Thema: ‘Fysieke veiligheid’

Hoe veilig is de plek waar u woont? Bent u voorbereid op rampen, grote incidenten? Kan de overheid u voldoende beschermen en wat is uw rol en verantwoordelijkheid in het geheel?

3. Thema: ‘Gezondheid in de wijk’

Bent u zich bewust wat in uw wijk speelt? Hoe gaat u om met de grotere verantwoordelijkheid die u heeft ‘gekregen’? Wat doet de overheid nog wel en wat niet? Welke rol kunt u zelf in de wijk spelen?

4. Thema: ‘Sociale veiligheid’

Hoe veilig voelt u zich in uw omgeving? Hoe verantwoordelijk bent u voor het wel en wee van de buren, voor uw straat? Wat past wel en wat past niet en wat verwacht u van de overheid?

De bijeenkomsten vinden plaats op:

 Klantenarena DataTijd 17.00 – 19.30 uur Locatie
1 Kennis Innovatie Monitoring (KIM) 20 oktober Burgerzaal UCR Middelburg; Lange Noordstraat 1 4331 CB Middelburg
2 Fysieke Veiligheid en Bescherming (FV/B) 22 oktober COVRA; Spanjeweg 1, 4455 TW Nieuwdorp
3 Gezondheid in de Wijk (GIW) 3 november Dorpshuis ’s H ArendskerkeTorenring 46, 4458 BC ‘s-Heer Arendskerke
4 Sociale Veiligheid (SV) 4 november Burgerzaal Stadhuis Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen

 

Wij zien uit naar uw deelname op een van deze data!

Aanmelding

U kunt zich aanmelden via: secretariaat-management@ggdzeeland.nl

Met vermelding van naam, woonplaats, telefoonnummer, en welke klantenarena uw voorkeur heeft.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemd secretariaat.

Met vriendelijke groet

Jan Lassche, GGD Zeeland

 « terug naar het overzicht