Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Speerpunten Dorpsraad Nieuwerkerk

Speerpunten Dorpsraad Nieuwerkerk

Geplaatst op: 25 november 2021 om 11:36 uur

Speerpunten Dorpsraad NIEUWERKERK   Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Sport en sportorganisaties:

 • Samen met de plaatselijke sportorganisaties willen we een “vitale kern” worden en blijven. Wij verwachten van de gemeente een positieve instelling in dezen en ondersteuning van initiatieven.
 • De bestaande sportaccommodaties in stand houden en zorgdragen voor onderhoud.
 • Realisatie van een kunstgrasveld, een voetbalkooi en een fitnessbaan.

Energietransitie:  

 • Kijken wat nuttig en mogelijk is. Wel zoeken naar oplossingen waarbij de burger financieel wordt ontzien.

Leefbaarheid:

 • Bevorderen van onderlinge contacten tussen dorpsbewoners.
 • Verbetering groenonderhoud.
 • Beweegplaats(en) voor oudere kinderen en volwassenen (zie sport en sportorganisaties) om bewegen te stimuleren.Verkeersveiligheid
 • Maatregelen nemen om veilig te kunnen fietsen op de Stolpweg en de Polderweg, eventueel door het doortrekken van het fietspad langs de Stolpweg vanaf de watergang naar de N59.
 • Aanbrengen zebra bij kruising Loensweg/Stolpweg.
 • Opnieuw asfalteren Stolpweg (binnen bebouwde kom).
 • Aanpassing kruispunten Oude Noordstraat.
 • Zoeken naar oplossingen voor knelpunten parkeren in het dorp, voor zowel personen- als vrachtauto’s.

Overige Dorpsontwikkeling:

 • Aanpassing Woonvisie: Nieuwerkerk van Transitiekern naar Groeikern.
 • Bouw van woningen in Nieuwerkerk mogelijk maken, op de gemeentegrond die grenst aan de kern.
 • Bevorderen bouw starterswoningen.
 • Herbestrating Kerkring in dezelfde stijl.
 • Herontwikkeling gebied Achterstraat, met mogelijke woningbouw.


« terug naar het overzicht