Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Ruimen Begraafplaats Muyeweg

Ruimen Begraafplaats Muyeweg

Geplaatst op: 4 november 2016 om 03:38 uur

Geachte bewoners,

Op 1 november heeft ons college het voornemen uitgesproken om een gedeelte van de begraafplaats aan de Muyeweg in Nieuwerkerk te ruimen. Voordat deze ruiming plaatsvindt, hebben nabestaanden één jaar de gelegenheid een verzoek in te dienen tot herbegraving in een particulier graf. Wij vragen u om via de dorpsraad Nieuwerkerk, de bewoners van Nieuwerkerk, op de hoogte te stellen van dit voornemen.

Te ruimen graven

Het betreft de volgende grafnummers van algemene graven:

Nummer 700 tot en met nummer 703 Nummer 705 tot en met nummer 708 Nummer 710 tot en met nummer 712 Nummer 715

Nummer 717 tot en met nummer 719 Nummer 903

Nummer 905 tot en met nummer 907

Deze graven zijn uitgegeven in de periode 1987 tot en met 2001!.

Informatie voor nabestaanden

De nabestaanden kunnen informatie over de graven kunt u opvragen bij de afdeling Burgerzaken,  via de balie Burgerzaken in het gemeentehuis, Laan van St. Hilaire 2, Zierikzee of via de website van de gemeente  www.schouwen-duiveland.nl

Publicatie

Het voornemen tot ruiming van het gedeelte van de begraafplaats Nieuwerkerk wordt gepubliceerd in de gemeenterubriek in de Wereldregio en op de gemeentelijke website. Ook op de begraafplaats Nieuwerkerk is de mededeling opgehangen.

 

Postadres: Postbus 5555, 4300 JA Zierikzee                        T:  (0111)452000     gemeente@schouwen-duiveland.nl

Bezoekadres: Laan van St. Hilaire 2, 4301 SH Zierikzee   F:  (0111) 452 452      www.schouwen-duiveland.nl

BIC: BNGHNl2G        IBAN: NL80BNGH0285076094
Ons kenmerk: 16ui!:

Datum             : 1 november 2016

Pagina            :212

 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat nabestaanden de publicaties missen of niet binnen één jaar op de begraafplaats komen. Wij vragen u daarom als dorpsraad ook de aandacht van uw dorpsgenoten te vragen voor de ruiming.

 

Met vriendelijke groet.

Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland

M.K. van den Heuvel                                                                G.C.G.M. Rabelink

 

secretaris                                                                                  burgemeester

 

 « terug naar het overzicht