Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Parkeren Stolpweg-de Weel

Parkeren Stolpweg-de Weel

Geplaatst op: 25 november 2021 om 11:20 uur

Geachte college,

Hierbij delen wij u mede, dat wij geconstateerd hebben, dat sedert de uitbreiding van Boogert betonservice B.V. op het bedrijventerrein de Weel met een gebouw op het destijds door de gemeente Duiveland gerealiseerde parkeerterrein voor vrachtwagens, het parkeren van vrachtwagens in het dorp, is teruggekeerd. M.n. het parkeerterrein aan de Stolpweg wordt hiervoor gebruikt, maar ook op het dorp wordt er weer geparkeerd. Dit was nu juist niet de bedoeling. Gezegd moet worden dat alle vrachtwagenchauffeurs of eigenaren altijd  hun vrachtwagens op het nieuwe terrein hebben geparkeerd, tot op het moment dat een kleiner terrein beschikbaar kwam.  Het parkeerterrein aan de Stolpweg  dient in eerste instantie voor het parkeren van auto’s die gebruik maken van de sportvoorzieningen, zoals de voetbal-, tennis- en schietvereniging en de bewoners van het servicewoningen complex Steenzwaenshof. Zeker nieuwe bewoners hebben veelal een auto, omdat de huidige generatie ouderen mobieler is. Bij sportwedstrijden wordt er nu noodgedwongen geparkeerd aan de randen van het terrein en zelfs de Stolpweg. Als doorgaande weg richting Dreischor, kunnen hierdoor allerlei verkeersonveilige situaties ontstaan.

Toen wij ons realiseerden dat het vrachtwagenparkeerterrein op de Weel grotendeels zou verdwijnen, hebben wij u als dorpsraad op de mogelijke consequenties gewezen. Helaas wordt dit in de praktijk bewezen. Soms staan er wel 5 vrachtwagens of opleggers geparkeerd. Met foto’s kunnen wij dat bewijzen. Het probleem zou wellicht wat minder zijn, ware het niet dat Hanse Staalbouw soms wel 5 parkeerplaatsen op het bedrijventerrein de Weel in beslag neemt door het parkeren van zijn opleggers.

De gemeente Duiveland, uw rechtsvoorganger, had het bedrijventerrein medio 1995 gecreëerd voor de verplaatsing van bedrijven uit de kernen en om het parkeerprobleem van vrachtwagens in de kern Nieuwerkerk op te lossen. Op het parkeerterrein aan de Stolpweg werden ook vrachtwagens geparkeerd met draaiende koelmotoren, die door de bouw van het servicewoningen complex veel overlast voor de bewoners gaven.   Volgens onze informatie is dit nog niet voorgekomen, maar sluiten wij niet uit dat dit weer gaat gebeuren.

Ook hebben wij geconstateerd dat u zelf het parkeerterrein aan de Stolpweg gebruikt voor tijdelijke opslag van groenafval, hier begrijpen wij werkelijk niets van dat dit kan en mag. Een tijdelijke opslag van grond etc., zoals thans bij herbestratings  werkzaamheden, hebben wij begrip voor.

Wij verzoeken u dan ook namens alle betrokkenen maatregelen te nemen, hetzij door de invoering van een vergunningsstelsel op de Weel, verkeersmaatregelen voor het parkeerterrein aan de Stolpweg te treffen of de aanleg van een nieuw vrachtwagenparkeerterrein aan de rand van het dorp buiten de bebouwing.

Uw reactie zien wij met belangstelling, graag binnen een redelijke termijn, te gemoed.« terug naar het overzicht