Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Nieuwjaarsreceptie

Nieuwjaarsreceptie

Geplaatst op: 29 december 2011 om 12:00 uur

Secretariaat: Burgemeester van Eetenstraat 106, 4306 CW Nieuwerkerk.
Telefoon : 0111 – 64 44 00
E-mail : ricodekker@zeelandnet.nl
E-mail : dorpsraadnieuwerkerk@gmail.nl
Website : www.dorpsraadnieuwerkerk.nl

Namens het bestuur, nodigen wij u uit voor de
OPENBARE VERGADERING
van de Stichting Dorpsraad Nieuwerkerk

Deze bijeenkomst wordt gehouden op:
woensdag 11 januari 2012, aanvang 20.00 uur
in Ons Dorpshuis, Poststraat 20 Nieuwerkerk

Agenda:

1. opening;
2. mededelingen;
3. verslag openbare vergadering d.d. 25 mei 2011;
4. financieel verslag; (inzage tijdens de pauze bij de penningmeester)
5. in en uitgaande stukken;
6. burgerinitiatief Stolpweg; (dhr. A. Schiettekatte)
7. stanbeeld(tje) in Nieuwerkerk;
8. afscheid bestuursleden;
9. PAUZE
10. optreden Endrik en Jannekee;
11. rondvraag;
12. sluiting.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld

het bestuur

Samenstelling Dorpsraad Nieuwerkerk

Dagelijks bestuur:
Voorzitter : vacature
Secretaris : Richard Dekker
Penningmeester : Janet Brouwer
Poststraat 22 64 16 02
Verkeer/veiligheid : Joop Kort
Zeeasterstraat 15 64 29 93
Openbaar groen : Jac Rens
d’Heule 3 64 31 03
Jeugd : Silvia Siereveld
Dolfijnstraat 5 64 48 67
Senioren : Richard Dekker
Burg.v. Eetenstraat 106 64 44 00
Algemeen : vacature
Verenigingen/sport : vacature
Buitengebied : vacature
Evenementen : vacature

Kandidaten voor de dorpsraad gezocht!!!!

Er zijn zo als u kunt zien nog steeds een aantal vacatures. Heeft u interesse, u kunt zich tot uiterlijk 10 januari a.s. opgeven bij het secretariaat.

Bewoners van Nieuwerkerk, bij deze doen wij een dringend beroep op u.
Tijdens de a.s. openbare vergadering treden Romy Zuidema en Marco Slootmaker af als bestuurslid. En waarschijnlijk zal ook Silvia Siereveld door haar baan de vergaderingen
niet meer bij kunnen wonen en zal zij haar plaats moeten opzeggen.
Als dat zo is, bestaat ons bestuur nog uit vier bestuursleden, dit is te weinig om door te kunnen blijven gaan. Dit zal grote gevolgen hebben voor ons dorp.
De subsidie die wij jaarlijks van de gemeente ontvangen zal dan vervallen.
Dit houdt in dat verenigingen enz. niet meer bij de dorpsraad terecht kunnen, maar ook niet bij de gemeente.
Wij hebben gezocht, maar helaas niet gevonden. Dit lijkt onvoorstelbaar.
Het zou toch intens te betreuren zijn als de dorpsraad moet ophouden te bestaan.
Laat deze oproep niet voor niets zijn, meldt u aan, functies in het bestuur zijn bespreekbaar.
Wilt u meer weten, neem dan gerust contact op met het secretariaat of één van de bestuursleden.
Bewoners van Nieuwerkerk neem uw verantwoording.
Denk aan uw woonomgeving en meldt u aan!!!!

het bestuur« terug naar het overzicht