Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2013

Nieuwjaarsbijeenkomst 9 januari 2013

Geplaatst op: 18 december 2012 om 12:00 uur

Datum : Woensdag 9 januari 2013
Locatie : Ons Dorpshuis te Nieuwerkerk
Aanvang : 20.00 uur

Agenda

1. Opening en mededelingen van de voorzitter.

2. Vaststellen verslag openbare vergadering 11-01-2012.

3. Ingekomen en uitgegane post.

4. Voorstellen nieuwe bestuursleden.

5. Inleiding Dhr. Freek Hullekes (politie) over inbraak en preventie in samenwerking met d`Achteromme.

6. Crossbaan.

7. Pauze

8. Presentatie nieuwe werkwijze gemeente afd. openbare werken door Dhr. Harry Davidse.

9. Naam informatie boekje Nieuwerkerk en toelichting.

10. Plaatsing bank bij vijver en gedenkbomenbos.

11. Rondvraag.

12. Sluiting en gezellig samenzijn met een hapje en een drankje.(nieuwjaarsreceptie)

Voorwoord van de voorzitter

Het is lang geleden dat de dorpsraad iets van zich heeft laten horen .
Reden: onderbezetting en nieuwe bestuursleden.
Een jaar geleden heb ik als waarnemend voorzitter, tijdens de openbare vergadering een oproep gedaan om het bestuur van de dorpsraad te komen versterken.
Aan deze oproep is gehoor gegeven, er kwamen bewoners die graag eerst een gesprek met ons wilden, en na dat gesprek ja zeiden en met ons mee wilden doen.
Daarna zijn voorlopig de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester ingevuld. Ook zijn de portefeuilles verdeeld Het bestuur bestond toen uit negen leden, echter twee leden hebben inmiddels weer opgezegd.
Het huidige bestuur heeft ruim de tijd genomen om aan elkaar te wennen en om goed ingewerkt te worden.
Daarom is het dorpsraadwerk een jaar lang op een laag pitje gezet .
Maar nu hopen wij er klaar voor te zijn, wij zijn inmiddels met een aantal dingen enthousiast bezig en u kunt hier iets van lezen in deze uitnodiging. Wij zullen op de a.s. openbare vergadering hierop nader ingaan. Het belooft dus best een interessante vergadering te worden en we hopen dan ook op een grote opkomst

Portefeuille algemeen en senioren:

Dit jaar kregen wij te horen dat er geld beschikbaar zou zijn om wat te doen voor eenzamen en ouderen in ons dorp.
Het bedrag wat de dorpsraad krijgt is € 500,– per jaar.
Als portefeuillehouder senioren heb ik inmiddels een bejaarden gym opgericht. Elke vrijdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur komen wij bij elkaar in de recreatiezaal van Steenzwaenshof.
Onder deskundige begeleiding van Eilandenzorg worden de gymlessen gegeven. De lessen worden gegeven in een ontspannen sfeer en wordt er dus veel gelachen. Inmiddels zijn er 16 deelnemers, zowel mannen als vrouwen. Heeft u belangstelling kom dan eens vrijblijvend kijken/meedoen.
Het verplicht u tot niets. Wilt u meer weten neem dan gerust contact op met Richard Dekker tel. 64 44 00

Parkeren

De parkeerdruk in Nieuwerkerk is groot, vooral in de avonduren.
Als dorpsraad willen we hier wat aan gaan doen. Met name het fout parkeren zoals: op het gras en op het trottoir. Vooral voor mensen met een beperking is het parkeren op het trottoir niet gewenst. Daarom gaan we in 2013 starten met het project:

Parkeren doe het volgens de regels.

Hoe luiden de regels ook al weer. Zo maar een greep uit de belangrijkste,

1 Parkeren is verboden op plaatsen waar een parkeerverbod geldt
2 Niet parkeren voor een uitrit
3 Zorg dat hulpdiensten er door kunnen !!!!!!!!!!
4 Niet op het trottoir parkeren c.q. gazon
5 5 meter uit de hoek van de straat

Doel is om iedereen bewust te maken dat er ook in Nieuwerkerk regels zijn die nageleefd moeten worden, zodat overlast voor uw mede bewoners voorkomen wordt . Daarom vragen wij uw medewerking.

In samenspraak met de afdeling “controle en toezicht” van de gemeente zal een plan worden opgesteld over handhaving (lees: het krijgen van een bekeuring) Wij rekenen op uw medewerking

Informatieboekje

Vanuit de dorpsraad is het idee ontstaan om een informatieboekje te maken. Dit om de inwoners van Nieuwerkerk en omstreken te informeren over de laatste nieuwtjes en belangrijke zaken op ons dorp. We houden u op de hoogte wanneer er vergaderingen zijn, veranderingen van welke aard dan ook in het dorp, ideeën, organisaties die wat organiseren en ook keuveltjes en kolders.
Wij vragen boeren, burgers, buitenlui en ondernemers uit de omgeving ideeën om over te schrijven. Leuke rubrieken en/of mooie foto’s. Jullie mogen onderwerpen verzinnen maar ook zelf stukjes schrijven!
Ook zoeken wij enthousiaste mensen die willen helpen bij het maken van het krantje…op welke manier dan ook. Vele handen maken licht werk.

Prijsvraag……. Dit boekje heeft nog geen naam…

Wij geven een taart aan degene die een leuke, toepasselijke naam heeft voor dit boekje. Niets is gek, probeer maar. De dorpsraad kiest de leukste inzending uit. Zet je/uw naam en adres op een briefje en de verzonnen naam van het informatieboekje en doe die in de brievenbus van:
Roelie Deurloo hoge Kerkstraat 8, Nieuwerkerk
of bij
Janet Brouwer poststraat 22 Nieuwerkerk

Voor 31 januari 2013 moeten de inzendingen binnen zijn. Wij zijn heel benieuwd naar alle reacties! (over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd)
Op dit moment zijn Janet Brouwer en Roelie Deurloo bezig met de voorbereidingen. We hopen dat we in Januari onze taken kunnen verdelen met creatieve, gezellige mensen uit het dorp. Welkom!

Gedenkbomenbos

In Nieuwerkerk is de mogelijkheid aanwezig om een boom te planten als gedenkteken. Dit kan zijn een geboorte, een overlijden of een andere gebeurtenis in het leven van een mens.

De dorpsraad is van plan om als eerste een boom te planten ter nagedachtenis van de ramp van 1953 , aanstaande februari 60 jaar geleden.

Er moet nog een bank geplaatst worden, die van de zomer weggehaald is.

Op de website staat een tekening van de vijver en de locatie van de plaatsing van de bank.

Graag willen wij u de gelegenheid geven met ons mee te denken.

Voor suggesties kunt u gebruik maken van het contactformulier op de site.

Ook zal Dhr. Jac Rens een korte uitleg geven over het gedenkbomenbos.
...
BESTUUR DORPSRAAD
Naam, functie, adres, telefoon: Aandachtsgebieden
Richard Dekker (voorzitter)
Burg. van Eetenstraat 106
T: 644400 Algemeen, Senioren,
Janet Brouwer
( Penningmeester)
Poststraat 22 T: 641602 Middenstand,
Jac Rens (bestuurslid)
d´Heule 3 T: 643103 Openbaar groen en website
*Lena Brouwer (secretaris)
Burg. van Eetenstraat 100
T: 407758 Buitengebied
*Joop Kort(bestuurslid)
Zeeasterstraat 15 T: 643144
Verkeer en veiligheid
*Corine v Klinken(bestuurslid)
Erlingsteenstraat 4 T: 644718 Jeugd. onderwijs, sport, verenigingen
* Marja Viergever (bestuurslid)
Kerkring 35 T: 06-25491505
Jeugd. onderwijs, sport, verenigingen

Vacature

Vacature

Zoals u ziet zijn er vacatures in ons bestuur. Weet u iemand die ons bestuur wil versterken ? Of heeft u zelf interesse ? Laat het ons weten.

Meldingen kapotte tegels, groenonderhoud en dergelijke :452111
Meldingen kapotte straatverlichting :www.deltalichttechniek.nl
BEZOEK OOK ONZE WEBSITE: wwwdorpsraadnieuwerkerk.nl« terug naar het overzicht