Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Nieuwerkerk kijkt vooruit

Nieuwerkerk kijkt vooruit

Geplaatst op: 27 november 2008 om 12:00 uur

Het is binnen enkele jaren de bedoeling dat er door alle dorps- en stadsraden van Schouwen-Duiveland nuttige ideeen worden ontwikkeld die op de eigen woonkern en haar omgeving, van toepassing zijn.
Wooncooperatie Zeeuwland is in augustus van dit jaar met een “pilot project” begonnen in drie woonkernen; Dreischor, Ellemeet en Oosterland.
Het blijkt dat uit deze projecten zeer vele enthousiaste ideeen ontstaan zijn, die of meteen uitgewerkt of bruikbaar zijn voor de nabije toekomst, of zelfs tot ca. 10 jaar vooruit. Het is meer dan deze foto aangeeft, het kijken door een glazen bol.
Een actieve dorpskern als Nieuwerkerk kan natuurlijk niet achterblijven. Er is inmiddels door de dorpsraad het initiatief genomen om ook aan dit project deel te gaan nemen.
Tijdens onze Nieuwjaarsvergadering op 7 januari 2009 zal er een uitvoerige presentatie gegeven worden. Aansluitend willen we graag met u het glas heffen op een gezond en voorspoedig nieuwjaar.
Er wordt een gezamelijke inspanning van u en ons verwacht om onze leefomgeving nog aantrekkelijker te kunnen maken. Dat lijkt ons een enorme leuke uitdaging. U ook? Hoe kunnen we dit samen op gaan pakken?
Mocht u nu al interesse hebben om ons mee te willen gaan helpen bij dit project. Verzoeken we u dit alvast kenbaar te maken via het contactformulier van deze website (Te vinden bij de rubriek ” Contact”). Kent u andere mensen die ook graag betrokken zouden willen worden bij dit project waarbij u mag mee helpen bepalen hoe de toekomst voor Nieuwerkerk er voor u en ons uit zou mogen gaan zien? Wij verzoeken u om die personen te benaderen en hen via onze website contact met ons op te laten nemen.
Het project zal eind januari worden opgestart en uiterlijk half juni gereed zijn. Om het project goed uit te kunnen voeren, zijn we minimaal op zoek naar dertig mensen uit onze leefgemeenschap.
Samen met de dorpsraad zullen we begeleid worden in dit traject door een op dit gebied ervaren Trainig en Advies bureau “MOVEO”.

Misschien wel samen met belangstellende voor het dorpsraadwerk, die op onderstaande foto te vinden zijn, zullen we proberen een origineel toekomstbeeld neer te zetten voor de kern Nieuwerkerk en het buitengebied.

...« terug naar het overzicht