Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Mantelzorgers

Mantelzorgers

Geplaatst op: 8 september 2022 om 09:58 uur

Aan:     Beroepskrachten, vrijwilligers en een ieder die een mantelzorger een warm hart toedraagt.

Zierikzee, september 2022 

Geachte lezer,

Donderdag 10 november 2022 is de “Dag van de Mantelzorg”.

De Dag van de Mantelzorg is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het soms zware werk van mantelzorgers.

Het lijkt er op dat Coronabesmettingen wat meer onder controle zijn maar er moet nog steeds rekening worden gehouden met de kans op besmetting. Zeker als iemand tot de kwetsbare doelgroep behoort blijft de bezorgdheid bestaan.

Deze zorg komt nog steeds boven op de zorg die mantelzorgers al dagelijks ervaren.

Op Schouwen-Duiveland willen wij met hulp van vele vrijwilligers, de mantelzorger wederom een attentie aanbieden. Wij kunnen dit niet alleen en hopen dan ook weer een beroep te mogen doen op uw input. 

Wanneer is iemand mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn géén beroepsmatige zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen.

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

De definitie die door de Nationale Raad voor de Volksgezondheid is vastgesteld:

Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie. 

Mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn dus niet het zelfde!

In Nederland zorgen meer dan een miljoen mensen intensief voor een ander. De helft daarvan voelt zich zwaar belast of zelfs overbelast. Op de Dag van de Mantelzorg staan niet degenen centraal die de zorg ontvangen, maar juist degenen die de zorg verlenen en zonder wiens hulp veel mensen niet meer thuis zouden kunnen wonen.

Om zoveel mogelijk Schouwen-Duivelandse mantelzorgers te bereiken hebben wij uw hulp nodig!
Voor het aanmelden van mantelzorgers én voor het bezorgen van attenties op donderdag 10 november.

Door het (vrijwilligers) werk dat u verricht is de kans groot dat u mantelzorgers kent (denk daarbij ook aan de jongere mantelzorgers). U kunt de aanmeldingen tot en met 21 oktober doen via de website www.smwosd.nl. U mag zeker ook meerdere personen aanmelden.

Let op de uiterste datum van aanmelden. Na deze datum kunnen wij geen adressen meer toevoegen!

Voor de opgave van méér dan 4 mantelzorgers verzoeken wij u gebruik te maken van de bijgevoegde Excel-verzamellijst.

Het vermelden van de postcode en het goede huisnummer zijn daarbij erg belangrijk, omdat daar de bezorging van de attenties door vrijwilligers op wordt gebaseerd.

Het is logistiek een zeer omvangrijke klus (we bereiken tussen de 1000 en 1200 mantelzorgers) Wij begrijpen natuurlijk dat het invullen van de volledige gegevens ook van u de nodige tijd zal vragen. Maar we hopen dat u zich kunt voorstellen dat het goed aanleveren van gegevens en het hanteren van een sluitingsdatum nodig is om het één en ander goed te laten verlopen.

Alle aanmeldingsgegevens worden alleen gebruikt voor de Dag van de Mantelzorg en worden daarna vernietigd.

Wij werken elk jaar met nieuwe lijsten. Mantelzorgers die vorig jaar een attentie ontvingen en nog steeds mantelzorger zijn, moeten opnieuw worden aangemeld!

Voor de bezorging hebben wij zo’n 130 vrijwilligers nodig! Vanaf diverse plaatsen op Schouwen-Duiveland worden de attenties bezorgd (dit kan gedurende de hele dag/avond). Wilt u als vrijwilliger meewerken op donderdag 10 november, dan kunt u zich hier voor opgeven via het aanmeldformulier op de site.

Wij zijn van mening dat mensen die zoveel tijd en energie aan de zorg voor een ander besteden het verdienen dat er aandacht aan hen wordt geschonken als blijk van erkenning en waardering. Ook dit jaar hopen wij op uw medewerking om de vele mantelzorgers een hart onder de riem te steken op de Dag van de Mantelzorg!

Met vriendelijke groet,

Marianne Ketting

Namens de Werkgroep Dag van de Mantelzorg 2022

SMWO Welzijn Schouwen-Duiveland

Steunpunt Mantelzorg

 

 « terug naar het overzicht