Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Inloopavond fietspad Dreischor Nieuwerkerk

Geplaatst op: 28 augustus 2014 om 12:48 uur

Op woensdag 3 september organiseert waterschap Scheldestromen een inloopavond over de aanleg van het fietspad tussen Nieuwerkerk en Dreischor. U kunt vanaf 18.30 uur binnenlopen in ons Dorpshuis, Poststraat 20, in Nieuwerkerk. Tot uiterlijk 21.30 uur kunt u komen kijken naar het tracé van het fietspad. Dagelijks bestuurslid van het waterschap, Sophie van ’t Westeinde, vertegenwoordigers van het waterschap en de aannemer zijn tijdens deze avond aanwezig om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

Het fietspad

Het vijf kilometerlange fietspad komt aan de oostkant van de Stolpweg, Nieuweweg, en Zuiddijk. Door de aanleg van het fietspad wordt de doorgaande route tussen Nieuwerkerk en Dreischor veiliger. De werkzaamheden starten in september en nemen ongeveer vier maanden in beslag.

Tijdens de bijeenkomst kunt u kennis nemen van de uitwerking van het tracé, krijgt u te horen welke we- gen worden afgesloten en met welke hinder u te maken kan krijgen. U kunt ook kennismaken met de men- sen die het werk begeleiden en aan wie u uw vragen kunt stellen tijdens de werkzaamheden.

Ik hoop u daar te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

 

Martin Hoogesteger Projectmanager wegen

 

 « terug naar het overzicht