Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Dorpsraad Nieuwerkerk zoekt nieuwe bestuursleden

Dorpsraad Nieuwerkerk zoekt nieuwe bestuursleden

Geplaatst op: 1 december 2021 om 09:58 uur

Dorpsraad Nieuwerkerk zoekt nieuwe bestuursleden!

De Dorpsraad zet zich in om de leefbaarheid in Nieuwerkerk te bevorderen.

Onlangs zijn twee leden, na zich vele jaren te hebben ingezet, gestopt met hun werkzaamheden voor de Dorpsraad en heeft Chris Timmerman aangegeven dat ook hij op korte termijn de voorzittershamer zal neerleggen.

Momenteel telt de Dorpsraad 5 leden:

  • Chris Timmerman (voorzitter)
  • Jac Rens (secretaris)
  • Marije Matthijsse (bestuurlijke ondersteuning)
  • Frans Dieleman (algemeen)
  • Marleen van ’t Hof (algemeen)

Sinds enige tijd pakken wij verschillende onderwerpen projectmatig op. Omdat de Dorpsraad een goede afspiegeling wil zijn van de dorpsgemeenschap wordt het huidige aantal bestuursleden in de praktijk als te klein ervaren om projecten goed van de grond te krijgen. Een belangrijk onderwerp dat de komende jaren op het programma staat, is de dorpsvisie. Een uitgesproken mogelijkheid om na te denken over de koers die Nieuwerkerk in de toekomst wil varen.

Ons streven is om de Dorpsraad in 2022 weer op volle sterkte te krijgen. Ook zijn wij specifiek op zoek naar een nieuwe penningmeester en iemand die op termijn de huidige voorzitter wil vervangen.

Het is uiteraard mogelijk om eerst een aantal vergaderingen bij te wonen en mee te werken aan een kortlopend project om te kijken of het echt wat voor je is. De Dorpsraad heeft plaats voor maximaal 9 leden.

Voorwaarden:

  • Inwoner van Nieuwerkerk
  • 16 jaar of ouder
  • Periodiek wat vrije tijd beschikbaar om aan de Dorpsraad te besteden
  • 1 x per maand vergadering, 2 x per jaar openbare vergadering

Wil jij je inzetten voor de leefbaarheid in ons dorp? Nieuwe initiatieven ontplooien, ideeën omzetten in realiteit en kansen aangrijpen om Nieuwerkerk toekomstbestendig te maken? Sluit je dan aan bij de Dorpsraad!

Neem voor meer informatie of vragen contact op via info@dorpsraadnieuwerkerk.nl « terug naar het overzicht