Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

BRIEF kritiek op verkeersplan Schouwen Duiveland

BRIEF kritiek op verkeersplan Schouwen Duiveland

Geplaatst op: 21 mei 2008 om 12:00 uur

Aandachtspunt: de Stolpweg blijft een groot probleem en moet zeker worden aangepast.

De brief hieronder zoals die is verstuurd:

Nieuwerkerk, 27 april 2008

Onderwerp: verkeersplan Schouwen-Duiveland

Geacht(e) college, leden van de gemeenteraad,

Allereerst kunnen wij het als dorpsraad toejuichen dat we in gezamenlijkheid met beleidsambtenaar dhr. de Winter, tijdig hebben mogen meedenken om te komen tot een verkeersplan.
Er heeft een inventarisering van knelpunten in de kern Nieuwerkerk plaats gevonden.We hebben enkele malen gezamenlijk rond de tafel gezeten om te komen tot oplossingen. Het doel van de gemeente was om op een zo goedkoop mogelijke manier tot een oplossing van eventuele knelpunten te komen. Daarin zijn we grotendeels geslaagd. Op papier lijkt dit verkeersplan op enkele punten na, afgerond.

In uw stukken over een verkeersplan wordt aangegeven, dat het verkeersplan voor Nieuwerkerk, als pilot project is afgerond. Dit is helaas echter absoluut nog niet het geval.
Alle aangedragen oplossingen voor knelpunten dienen in de praktijk nog uitgevoerd te worden.
Er is vanaf het begin af aan aangegeven, dat de weg doorkruising / verbindingsweg van en naar Dreischor vise versa, onveilig wordt bevonden. De dorpsraad heeft dringend aangegeven dat die weg, op een adequate manier zou moeten worden aangepast.
Tot nog toe, is er door beide partijen nog geen passende oplossing aangedragen. Het enige wat er tot nog toe gerealiseerd is van het verkeersplan, is door het gebruik maken van een matrix snelheidsbord, te inventariseren hoe hoog de snelheid is van weggebruikers op die betreffende weg.

Namens de dorpsraad wil ik u vriendelijk groeten,

Jan Peter Niemantsverdriet« terug naar het overzicht