Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Verlichten Toren

VERLICHTEN TOREN
In mei 2018 kreeg de Dorpsraad, vanuit de bevolking de vraag of de toren weer verlicht kon worden. De Dorpsraad heeft dit opgepakt. Er is direct € 6.000 gereserveerd.
Er is ook direct contact opgenomen met de gemeente Schouwen-Duiveland.
De eerste contacten lopen moeizaam. Pas bij de tweede afspraak is de desbetreffende ambtenaar aanwezig. Het blijkt gelukkig wel dat de gemeente positief tegenover het voorstel staat.
Maart 2019 via mail gevraagd naar stand van zaken.
Het blijkt dat de gemeente bezig is met een Erfgoednota. Het is de bedoeling daar het verlichtingsplan in op te nemen. Helaas heeft het allemaal niet zo’n hoge prioriteit.
Bij telefonische navraag in december 2019 blijkt dat verlichtingsplannen integraal worden opgepakt voor de gehele gemeente.
Op 7 mei 2020 een mail ontvangen met de volgende tekst:
“Het aanlichten van de monumentale kerktorens in de dorpskernen is een ambitie uit de Erfgoednota van de gemeente. Onlangs is een nieuwe beleidsnota Openbare Verlichting vastgesteld waarin ook het aanlichten van monumenten is benoemd. In de tweede helft van het jaar willen we met een plan komen voor het aanlichten van een aantal monumenten in bezit van de gemeente, zodat de gemeenteraad hierin keuzes kan gaan maken”.
Bij navraag of dit ook voor Nieuwerkerk geldt blijkt dat het aanlichten van kerktorens gaat in overleg met de dorpsraden. Onze Dorpsraad zal hierin dus ook gekend worden.
Telefonisch bericht ontvangen op 7 juli 2020 dat de verlichting van de toren van Nieuwerkerk op de planning staat voor 2021.