Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

AED’s

AED project

Juni 2020:
Momenteel wil de dorpsraad nog 2 AED’s plaatsen in Nieuwerkerk.
Er is nog plaats (behoefte) in de omgeving van D’Heule, en de
omgeving van “Steenzwaenshof.
Er is contact gelegd met het zwembad als mogelijke locatie, en met de
huisartsenpraktijk Nieuwerkerk als mogelijke locatie.
September 2020:
Van beide partijen nog geen reactie ontvangen. Wel contact gehad met
de leverancier, die aangaf dat er een bedrijf is, die in de hoek van D’Heule
gevestigd is. Die heeft offerte gevraagd voor een AED.

Verder contact wordt gelegd met dat bedrijf.

December 2020

Deze maand is het project AED’s afgesloten met de plaatsing van een AED, met buitenkast,

bij WESDIJK HOMESTYLE in de Burgemeester Bouwmanstraat.