Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk Foto Nieuwerkerk

Nieuws

Jaarwisseling

Jaarwisseling

Geplaatst op: 15 december 2011 om 12:00 uur

Website tekst

Een veilige jaarwisseling, je hebt het zelf in de hand!

Elk jaar zou de jaarwisseling een goed begin van een nieuw jaar moeten zijn. Helaas vallen er altijd slachtoffers van oud op nieuw, landelijk zo’n 800. Dit komt door verkeerd gebruik van vuurwerk en onderschatting van de gevaren daarvan. Ook in Zeeland zijn er jaarlijks slachtoffers te betreuren.

Naast het menselijke leed, is er ook de materiële schade die na een jaarwisseling goed zichtbaar is. Opgeblazen prullenbakken, omgebogen verkeersborden en verbrande of gesmolten weggedeelten horen tot het straatbeeld. Jaarlijks bedraagt die schade vele miljoenen euro’s. Schade als direct gevolg van de jaarwisseling. Dit zorgt jaarlijks voor hoge kosten bij de gemeenten. Kosten die indirect weer bij u, de burger, terechtkomen.
In Zeeland is een speciaal project ontwikkeld voor de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling 2011-2012. Dit project heeft tot doel mensen door middel van een voorlichtingscampagne bewust te maken dat je een veilige jaarwisseling zelf in de hand hebt.

Het thema voor dit jaar is dan ook: een veilige jaarwisseling; je hebt het zelf in de hand!

De campagne richt zich op vier aspecten:

1. Vuurwerk: voorlichting over gevaren van vuurwerk en het veilig gebruik ervan.
2. Vernielingen: vermindering van schade aan publieke eigendommen.
3. Drankgebruik: bewustwording van de effecten van teveel gebruik van alcohol.
4. Geweld tegen mensen met publieke taak: geweld wordt niet getolereerd en wordt hard aangepakt.

Bij de totstandkoming van dit project hebben meerdere partijen de handen in elkaar geslagen, namelijk een meerderheid van de Zeeuwse gemeenten (Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen), Provincie Zeeland, Politie Zeeland, Openbaar Ministerie, Project Jeugd & Alcohol “Laat ze niet verzuipen”, Halt Zuid-West Nederland en de Veiligheidsregio Zeeland.

Help mee aan een veilige jaarwisseling
Ook jij kunt je steentje bijdragen aan een veilige jaarwisseling. Ben je getuige van overlast, vernielingen of voorbereidingen hiervoor dit kunt je bij de politie melden. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, namelijk:
• Politie Zeeland: 0900 8844;
• Speciaal e-mailadres: vuurwerkoverlast@zeeland.politie.nl of
• Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000.
Bij spoedeisende zaken belt u natuurlijk 112.

De jaarwisseling moet vooral een feest zijn, waarbij vernielingen en overlast tot een minimum worden beperkt. De samenwerkende Zeeuwse organisaties hopen dat deze gezamenlijke actie vernielingen en overlast vóór en tijdens de jaarwisseling terugdringt.

Hierbij een overzicht van de meest gestelde vragen over de jaarwisseling.
Hou het leuk en schadevrij.
Prettige jaarwisseling!
Meld overlast en vernielingen via 0900-8844
of vuurwerkoverlast@zeeland.politie.nl.
In spoedgevallen 112.

Meest gestelde vragen over de Jaarwisseling 2011-2012

1. Wanneer mag er vuurwerk worden afgestoken?
– op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 1 januari 02.00 uur ’s nachts.

2. Wanneer mag er vuurwerk worden verkocht?
– Op 29, 30 en 31 december.

3. Aan wie mag er vuurwerk worden verkocht?
– aan personen van 16 jaar en ouder.

4. Mag er met carbid worden geschoten?
– Op nationaal niveau heeft de overheid geen wetgeving ingevoerd die restricties stelt aan het carbidschieten. Op gemeentelijk niveau kunnen er wel beperkingen opgesteld zijn met betrekking tot het gebruik van carbid. Het is verstandig hier altijd naar te informeren. In gemeenten waar niets over carbidschieten is geregeld, wordt veelal teruggevallen op de algemene regel in de Algemene Plaatselijke Verordening dat het verboden is om overlast te veroorzaken.

5. Tot hoe laat mag de horeca open blijven?
– De sluitingstijden voor de horeca kunnen per gemeente verschillen. Kijk daarom op de website van uw gemeente.

6. Mag er op een brommer zonder uitlaat worden gereden?
– Volgens de landelijke verkeerswetgeving is dit niet toegestaan. In sommige gemeente wordt gedoogd dat brommers tijdens de jaarwisseling zonder uitlaat rijden. Het is verstandig hier altijd vooraf naar te informeren bij de plaatselijke gemeente.

7. Wat is het beleid van het Openbaar Ministerie rondom de jaarwisseling ?

Zoveel mogelijk wordt lik-op-stuk-beleid toegepast. Het OM eist in strafzaken die te maken hebben met de jaarwisseling hogere geldboetes, taakstraffen of gevangenisstraffen. De strafeis zal in alle Oud & Nieuw-zaken 75 procent hoger liggen dan anders.
Indien er sprake is van agressie of geweld tegen mensen met een publieke taak (bijvoorbeeld politie, ambulancepersoneel, brandweer) dan zal de strafeis met 200 procent worden verhoogd.

Ook zal het OM hogere straffen eisen voor iedereen die stunt met zwaar professioneel (illegaal) vuurwerk of zelf vuurwerkbommen maakt of zelfgemaakte vuurwerkbommen afsteekt. Overtreders komen er niet meer vanaf met een lichte straf, maar kunnen zelfs een gevangenisstraf en dus een strafblad krijgen.

Opgelegde taakstraffen moeten direct na de jaarwisseling uitgevoerd worden en opgelegde gevangenisstraffen zullen direct aansluitend op de (super)snelrechtzitting moeten worden uitgezeten. Ook kan huisarrest voor de volgende jaarwisseling opgelegd worden.

De aangerichte schade wordt op de daders verhaald.
Om een indicatie te krijgen van de straffen die plegers van agressie- en geweldsdelicten rond de jaarwisseling te wachten staan volgens de richtlijnen van het OM hier een paar voorbeelden.

• Belediging van een ambtenaar in functie > geldboete 850 euro (per 1 januari 1000 euro) / 60 uur taakstraf.
• Bedreiging van een ambtenaar in functie > taakstraf 75 uur / 37 dagen gevangenisstraf.
• Verzet (rukken een trekken) tegen een ambtenaar > geldboete 500 euro (per 1 januari 600 euro).
• Mishandeling > geldboete 600 euro (per 1 januari 700 euro).
• Mishandeling van politieagent, ambulancebroeder of brandweerman > 90 uur taakstraf / 45 dagen gevangenisstraf.
• Vernieling met schade tussen 1000 en 2500 euro > 42 uur taakstraf + schadevergoeding / 3 weken gevangenisstraf + schadevergoedingsmaatregel.
• Openlijk geweld tegen personen > 70 uur taakstraf / 35 dagen gevangenisstraf.
• Openlijk geweld tegen ambtenaar, ambulancebroeder of brandweerman > 150 uur taakstraf / 2 maanden en 15 dagen gevangenisstraf.
• Openlijk geweld tegen goederen, schade vanaf 5000 euro > 84 uur taakstraf / 7 weken gevangenisstraf + schadevergoedingsmaatregel.
• Openlijk geweld tegen personen en goederen, schade tussen 500 en 1000 euro > 110 uur taakstraf + schadevergoeding / 55 dagen gevangenisstraf + schadevergoedingsmaatregel.« terug naar het overzicht